Rozpoczęcie działalności gospodarczej, to jedna w ważniejszych decyzji w naszym życiu. Decydując się na podjęcie takiego kroku, zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy o tym, co nam będzie potrzebne, aby działalność rozpocząć. Jeszcze przed podjęciem pierwszych kroków, zastanówmy się nad odpowiednią nazwą tak, aby w była ona nie tylko chwytliwa, ale i łatwa do zapamiętania oraz adekwatna do tego, czym będziemy się zajmowali.

Pierwsza i najważniejsza czynność, wypełnienie wniosku CEiDG, czyli wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tam właśnie skupimy się na dokładnym firmy opisie pod względem danych i specyfikacji. Odpowiednie oznaczenie PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności pozwoli nam dokładnie określić zakres oferowanych przez naszą firmę usług.

Oprócz tej czynności pozostaje nam jeszcze wizyta w zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w Urzędzie Skarbowym. W ZUS-ie dokonamy wszelkich formalności związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniem społecznym. Tam właśnie złożymy deklarację ZZA lub ZUA. Deklaracja ZZA tyczy się rejestracji wyłącznie składki zdrowotnej w momencie gdy otwieramy działalność gospodarczą, a jednocześnie zatrudnieni jesteśmy na umowę o pracę, lub gdy chcemy skorzystać z tak zwanej :ulgi na start”. Wypełniając deklarację ZUA decydujemy się na rejestrację wszystkich składek (bez ulg).

W Urzędzie Skarbowym czekają nas formalności z numerem NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej), a także z wyborem formy opodatkowania. Większość z nas posiada już numer NIP, jednak jeśli tak nie jest, możemy wystąpić o jego nadanie.

Kolejna istotna czynność to wyrobienie pieczątki. Musimy pamiętać aby zawierała ona wszystkie istotne informacje na temat firmy czyli:

  • Pełna nazwa firmy
  • Dane adresowe (ulica, miasto)
  • numer NIP (ewentualnie REGON)
  • może być numer telefonu, e-mail, adres strony internetowej

Pieczątkę wyrobimy w większości drukarni lub w sklepach z artykułami biurowymi.

Wybór księgowości, to kolejna istotna czynność, o której nie możemy zapomnieć. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych zdarza się, że przedsiębiorcy we własnym zakresie zajmują się rozliczeniem dokumentacji natomiast zdecydowana większość korzysta z ofert biur rachunkowych, które w sposób kompleksowy zajmą się prowadzeniem dokumentacji naszej firmy.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here