Audyt to bardzo korzystne narzędzie w przedsiębiorstwie, które pozwala wychwycić błędy w procesach firmy i znaleźć optymalne rozwiązania dla nich. Błędem jest postrzeganie audytu jako procesu mającego za zadanie wywrócić przedsiębiorstwo do góry nogami. Zlecenie przeprowadzenia audytu zakończonego raportem i opracowaną strategią to jedno z najlepszych sposobów, jakie może wybrać właściciel firmy w celu zapewnienia rozwoju swojej działalności.

Zalety audytu wewnętrznego

            Przedsiębiorstwo, które zauważa spowolnienie procesów produkcyjnych, zwiększenie kosztów, inne niepokojące zmiany lub po prostu chce się dowiedzieć, jak usprawnić wszystkie procesy i zapewnić swojej firmie rozwój nie powinno czekać z zleceniem przeprowadzenia audytu firmie zewnętrznej. W zakres usług takich firm wchodzi:

  • identyfikacja obszarów ryzyka
  • identyfikacja nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwach
  • propozycje zmian i pomoc w ich wdrożeniu.

Dlaczego warto zlecić przegląd finansowy?

            W ramach doradztwa podatkowego wiele firm oferuje również przegląd finansowy. Korzystając z usług crowe.com/pl liczyć można na pomoc w weryfikacji wiarygodności sprawozdania finansowego. Dzięki niemu sprawdzić można, czy zostało ono sporządzone zgodnie z rzeczywistością, w oparciu o rzetelne informacje z ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa, a także czy spełnia warunki obowiązujących przepisów prawa, w tym założeń ustawy stworzonej na potrzeby regulowania kwestii związanych z prowadzenie rachunkowości działalności gospodarczej oraz czy jest zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Dla jakich firm audyt jest niezbędny?

Nawet małe przedsiębiorstwa mogą zlecić audyt wewnętrzny oraz dobrowolne poddać się przeglądowi finansowemu, jeśli w ich opinii firma wymaga zmian i poprawienia wyników. Zlecając takie działania firmie zewnętrznej może liczyć na rzetelną i zgodną z rzeczywistością ocenę procedur przedsiębiorstwa oraz realną propozycję zmian.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here